FN, EU & Nato

Vi lever alla i en och samma värld. Det som händer på en helt annan plats på vår jord ger effekter även hos oss. Vi är alltmer beroende av varandra inte minst genom den globala ekonomin. En kris långt borta skapar därför inte bara oro i den regionen utan den får också många andra konsekvenser, till exempel humanitära katastrofer, som kan leda till stora flyktingströmmar.

En allt viktigare del i det svenska militära och civlia försvaret är att delta i internationella uppdrag. Det kan handla om stöd vid humanitära kriser, fredsbevarande insatser eller mer krävande fredsframtvingande uppgifter, beslutade av FN. Men hur långt sträcker sig vårt ansvar för vad som händer i andra delar av världen och hur reagerar vi om svenska soldater dödas långt hemifrån?

En viktig del i Sveriges säkerhetspolitiktt är att verka för avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk utveckling. För att kunna göra detta samarbetar Sverige med andra stater inom ett antal internationella organisationer som bland annat FN, EU, PFP, Nato.