Behöver vi ett militärt försvar?

Experter är eniga om att ingen militärmakt hotar Sverige i dag, och att inget hot finns tio år framåt. I och med att situationen i omvärlden har förändrats finns det ett behov av att modernisera det militära försvaret. Frågorna som ställs nu är vilket försvar vi behöver i framtiden och hur stort det ska vara.

Men förändringen har redan pågått under en tid. Försvarsanslagen har minskat betydligt sedan mitten av 1990–talet. Frågan om allmän värnplikt diskuteras och i samtidigt diskuteras om allmän värnplikt även ska införas för tjejer.

År 2004 tas ett nytt försvarsbeslut av Riksdagen. Beslutet gäller totalförsvarets verksamhet och utveckling från 2005–2007.