Fortbildningsdagar och skolinformatörer

Fortbildningsdagar

Tillsammans med frivilligorganisationen Folk och Försvar genomför Styrelsen för psykologiskt försvar fortbildningsdagar för lärare och lärarstudenter. Syftet med dagarna är att ge lärarna inspiration och kunskap om frågor som har med försvar och säkerhetspolitik att göra, så att de kan använda det i sin undervisning.

För mer information kontakta webbredaktör Cecilia Helderyd på Styrelsen för psykologiskt försvar.

Skolinformatörer

Som ett inslag i undervisningen om totalförsvar finns möjlighet att få besök av Försvarsmaktens skolinformatörer. Samtliga skolinformatörer har nyligen genomgått värnplikt. Skolinformatörererna berättar om hur det är att göra värnplikt och tar upp ämnen som mönstring, befattningar och utbildningar inom försvaret.

Skolinformatörerna kommer direkt till Din skola och besöken bekostas av Försvarsmakten. Alltså innebär detta ingen kostnad för Din skola.