Terrorism och andra hot

Terroristattackerna i USA den 11 september 2001 ökade ansträngningarna för att skapa en beredskap att kunna hantera plötsliga kriser även i Sverige. Men det finns många andra hot vårt samhälle står inför. Vi måste kunna hantera alla typer av plötsliga kriser som till exempel elavbrott, kemiska olyckor, översvämningar, miljöförstöring.

Utanför våra gränser pågår krig. Miljoner människor lever under förtryck. Många har sökt sig till Sverige och har själva erfarenheter från krig och förtryck som vi har svårt att föreställa oss.