Krig och media

”Krigets första offer är sanningen” är ett bekant begrepp. Men vad innebär det egentligen? Hur fungerar propaganda, desinformation och hur agerar media? Alla försöker påverka dig. Hur vet du vad som är sant?

Propaganda har i alla tider använts för att vinna krig. I och med den enorma utvecklingen av massmedier har propandan fått en än viktigare betydelse för utgången av ett krig. Vietnamkriget (1950-1975) brukar beskrivas som det första krig som lika mycket avgjordes av medierna som av de militära striderna.

I Gulfkriget 1991 var USA noga med att inte upprepa misstagen från Vietnam. Rapporteringen från Gulfkriget beskrev ett elektroniskt krig med smarta bomber. Inga journalister skulle heller fritt kunna rapportera från kriget. Gulfkriget blev också genombrottet för direktsänd tv från ett krig.

Innan Irakkriget 2003 drevs en kampanj om Iraks påstådda massförstörelsevapen. I media utpelades kampen mellan länderna som ville agera mot Irak och de som var emot en militär aktion.