Belgrad till Bagdad

Vad är rätt och fel i krig?

1900–talet var ett grymt århundrade då mer än 180 miljoner människor dog till följd av beslut som andra människor fattade. Europa genomlevde två förödande världskrig. Utrotningen av judar och andra folkgrupper som nazityskland genomförde var vad historiker kallar för det första industrialiserade folkmordet.

Utrotningsläger, slavläger, koncentrationsläger, arbetsläger blev begrepp som kommer att följa oss i generationer. Atombomber användes för första gången i andra världskriget. Under kalla krigets kapprustning utvecklades vapen med en så förödande verkan att människan nu hade kapacitet att utplåna allt liv på jorden. Blev det bättre mot slutet av århundradet? Lärde sig världen något?

När republiker bröt sig ur det forna Jugoslavien utbröt krig på Balkan. I media fick vi läsa om massmord, våldtäkter, etniska rensningar och grymheter som vi inte trodde skulle kunna hända i Europa.