Lärarrummet är ett hjälpmedel för dig som söker undervisningsmaterial om försvarsfrågor. Här finns information för och inspiration till lektioner om bland annat totalförsvar, säkerhetspolitik, hotbilder, FN, folkrätt och internationella frågor.
Det går bra att ladda ner hela studiematerialet “Varför ett försvar”, utvalda delar av materialet eller var och ett av kapitlen.

Till vänster finner du förslag till undervisningsmaterial, t-shirts med tryck och projektarbeten. Genom att klicka på knappen längst ner till vänster kommer du direkt till Telegrafen som innehåller information om kriser i vår omvärld.

Texterna är främst anpassade för elever i gymnasieskolan och innehåller faktatexter, reportage och analyser. Syftet med texterna är att skapa intresse för frågor som berör den svenska försvarspolitiken och kan användas som diskussionsunderlag. I materialet kommer flera olika åsikter fram. Dessa representerar inte alltid myndigheternas ställningstagande.

Vi är alltid intresserade av att få in synpunkter och åsikter om materialet.