Totalförsvaret är en informationssida gjord av det svenska totalförsvaret i samarbete med ett antal företag och individer intresserade av försvarsfrågor. I totalförsvaret ingår följande myndigheter:  Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan samt räddningstjänst, polis och sjukvård.

För mer information om totalförsvaret hänvisar vi till försvarsmaktens hemsida.

Tack till

I och med slutförandet av projektet vill totalforsvaret.se, och alla vi som har arbetat med denna sida rikta ett särskilt tack till följande organisationer och privatpersoner:

Karin Enström, Försvarsminister.

Karin var initiativtagare till hemsidan, och var under tiden hon var försvarsminister en mycket duglig chef som alltid ställde upp.

Patric Gulldén, REKO Webdesign

Projektledare på REKO Webdesign, vilka byggde hemsidan, samt upphovsman till www.hund-försäkring.se, en prisjämförelsesida för hundförsäkringar. Totalforsvaret är belåtna med designen och integreringen av våran facebookfeed, samt med den enkelhet hemsidan går att uppdatera.