Totalförsvaret.se är en informationsportal för publikationer som försvarsmakten distribuerat genom sina olika organ. Syftet med hemsidan är att informera och bistå med material till framförallt lärare i samhällskunskap i den svenska skolan. Hemsidan är uppdelad på ett antal rubriker där fakta, bakgrund och i de flesta fall också försvarsmaktens inställning till olika områden klargörs. Här kan du läsa om den svenska försvarsmaktens förband, Om terrorism, och om vad krig egentligen innebär.